Donasjoner

Vi har satt opp alternativ for donasjon. Man kan bruke Paypal og gjøre enten engangs donasjon,eller hvis man ønsker sette opp månedlig trekk.

Man bestemmer selv hvor mye man vil gi,men minimum er satt til kr. 10,- og det gjelder for 1 mnd av gangen. Vi er uansett takknemlige for all den hjelpen vi får til å holde serveren gående.

HUSK å merke med spillernavn.


Alle donasjoner vil gå til å dekke utgifter i forbindelse med drift av serveren (serverleie,kjøp av plugins,drift av hjemmeside etc.)


De som donerer til oss vil få egen Discord-rank,in-game tag,tilgang til ChatFeelings-plugin,teleporter-plugin,/back,/workbench og /dispose.

PayPal

Select a Donation Option (NOK)

Enter Donation Amount (NOK)

MidgardMC Discord
IP: MidgardMC.Spillvert.no
🔈 Midgardsnakk
🔈 Midgardspreik
🔈 Andre Spill
🔉 Gruppesnakk
🔉 Gruppesnakk
🔊 Gruppesnakk
🤖 Robotsnakk
🔇 Ute til lunsj